“Vleresues për Grantet” për Skemën Pilote Rajonale të Granteve

30572351_2074594852825246_8026217767873019904_o
Korrektim për Thirrjen për Aplikime
14/05/2018
Brand Book
12/06/2018
Show all

“Vleresues për Grantet” për Skemën Pilote Rajonale të Granteve

cover-call2-1150x833

Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri (PZhRSH) III është një përpjekje e përbashkët dhe e vazhdueshme për të mbështetur reformën për zhvillimin rajonal në Shqipëri, bashkë-financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), dhe zbatuar në partneritet me Qeverinë Shqiptare.

Në këtë kuadër, RDPA III njofton hapjen e konsulencës afatshkurtër për “Vlerësues për Grantet” në kontesktin e Skemës Pilote Rajonale të Granteve.

Ju lutem shkarkoni “Njoftimin” dhe “Modelin e ‘Curriculum Vitae’”.

NJOFTIM – Vleresues per Grantet
Modeli i “Curriculm Vitae”