Strategic Document

18920479_1865303703728753_3208306639688637475_n
Programi i Trajnimit për Menaxhimin e Financave Vendore
09/06/2017
20286893_1890337304558726_49013537788195697_o
Në Pogradec organizohet Workshopi “Drejt një Axhende të Re Rurale”
26/07/2017
Show all

FOR AN INTEGRATED, INNOVATIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION