Programi i Trajnimit për Menaxhimin e Financave Vendore

19029517_1866658653593258_5508802670540679607_n
Prespë, çelet projekti për rikuperimin e Parkut Kombëtar
06/06/2017
Strategic Document
21/06/2017
Show all

Programi i Trajnimit për Menaxhimin e Financave Vendore

18920479_1865303703728753_3208306639688637475_n

Në kuadër të Programit “PROGRAMI I TRAJNIMIT PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE VENDORE ” organizuar nga ASPA në bashkëpunim me AZHR 3 dhe mbështetjen teknike të Programit për decentralizim dhe Zhvillim Vendor (dldp) u zhvillua në Pogradec trajnimi intensiv 2 ditor me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga 14 bashki të Rajonit 3. Trajnimi trajtoi gjerësisht temat mbi: Sistemin buxhetor të Njësive të Qeverisjes Vendore – Kuadrin ligjor i sistemit të buxhetimit në Shqipëri; Planin Strategjik të Zhvillimit dhe Programin Buxhetor Afatmesëm (PBA); Të ardhurat vendore dhe planifikimi i shpenzimeve vendore; Hapat për hartimin e Planit të Investimeve Kapitale dhe aktorët kryesorë të përfshirë në proçes; Hartimi i paketes fiskale. Shembuj nga eksperienca e dldp me bashkite partnere.