Në Berat, 28 mars, organizohet seminari “Roli i Turizmit në Zhvillimin Ekonomik Lokal”

Agjencia për Zhvillim Rajonal 3 (Korçë – Elbasan – Berat) partner i rëndësishëm në zbatimin e projektit “KORCA FOOD HUB: Zhvillimi i Qëndrueshëm Rural nëpërmjet Markëzimit Rajonal” mbështetur nga IADSA.
17/03/2017
f2
Starton programi i trajnimit për menaxhimin e mbetjeve urbane 2017
07/04/2017
Show all

Në Berat, 28 mars, organizohet seminari “Roli i Turizmit në Zhvillimin Ekonomik Lokal”

17623045_10155002523051745_1073772466_o

Në Berat, 28 mars, organizohet seminari “Roli i Turizmit në Zhvillimin Ekonomik Lokal” nga Bashkimi Evropian së bashku me Ministrinë e Çështjeve Vendore dhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Tregëtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes. Qëllimi i seminarit ishte ndarja e praktikave më të mira të BE-së me autoritete qendrore, rajonale dhe lokale për zhvillimin e turizmit. Aktiviteti i kushtoi një rëndësi të veçantë turizmit si mbështetës për zhvillimin e ekonomisë lokale –  turizmit bregdetar, trazhëgimisë kulturore, agro-turizmit, burimeve agro-kulturore lokale, gastronomisë dhe produkteve tipike lokale. Roli i shtetit dhe institucioneve të tjera rajonale dhe lokale është jetësor në mbështetjen e sektorit të turizmit. Koordinimi i institucioneve rajonale dhe lokale që kanë në fokus zhvillimin e turizmit u adresua nga Ministri i Çështjeve Vendore Z. Eduard Shalsi.